Szkolenie

Amortyzacja z uwzględnieniem zmian od 2018 r.

 • Różnice w amortyzacji podatkowej oraz bilansowej
 • Definicja środków trwałych oraz wartości niematerialnej i prawnej
 • Określanie wartości początkowej
 • Odpisy amortyzacyjne, które mogą stanowić koszty podatkowe
149 zł netto
7 Zagadnienia
Bnnaer1

Szkolenie jest dedykowane osobom, które pracują w działach księgowości, zarówno małych, jak i dużych firm. Jego adresatami są w szczególności pracownicy zajmujący się rozliczaniem środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Materiał kompleksowo omawia zagadnienia związane ze środkami trwałymi oraz wartościami niematerialnymi i prawnymi na gruncie podatków dochodowych. Obejmuje on aktualny stan prawny oraz istotne zmiany wprowadzone w sierpniu 2017 r. i w styczniu 2018 r.

Czego się nauczysz?

 • różnice w amortyzacji na gruncie prawa podatkowego oraz bilansowego
 • swoboda i ograniczenia amortyzacyjne w prawie bilansowym oraz podatkowym
 • definicja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
 • amortyzacja a koszty podatkowe
 • wartość początkowa – definicja oraz sposób określania
 • zwiększenie oraz zmniejszenia wartości początkowej
 • remonty i modernizacje
 • metoda liniowa – na czym polega, kto i kiedy może ją stosować
 • metoda degresywna i jej wpływ na amortyzację
 • różnice i podobieństwa metod amortyzacyjnych
 • indywidualne stawki amortyzacyjne
 • amortyzacja jednorazowa – ograniczenia, możliwości oraz zasady stosowania
 • odpisy amortyzacyjne, które nie stanowią kosztów podatkowych
 • wyłączenia dotyczące samochodów osobowych i otrzymanych nieodpłatnie aktywów
 • straty w środkach trwałych a koszty podatkowe

Twoje korzyści

CERTYFIKAT

Po skończonym szkoleniu otrzymasz potwierdzenie zdobytej wiedzy.

INTERAKTYWNY QUIZ

Każdą część szkolenia kończą pytania podsumowujące dany rozdział.

AKTUALNA WIEDZA

W naszych kursach znajdziesz tylko najnowsze informacje i przepisy.

DOSTĘPNOŚĆ 24/7

Z naszą platformą możesz uczyć się gdziekolwiek i kiedykolwiek chcesz!

Autor kursu

Samir Kayyali

DORADCA PODATKOWY, EKONOMISTA, EKSPERT W DZIEDZINIE FINANSÓW PRZEDSIĘBIORSTW

Obecnie prowadzi kancelarię doradztwa podatkowego oraz bezpośrednio nadzoruje departament obsługi rachunkowej i sprawozdawczości finansowej dedykowany obsłudze m. in. zagranicznych przedsiębiorców, w tym oddziałów. Doświadczenie zawodowe zdobywał zarówno w międzynarodowych podmiotach świadczących usługi doradcze jak i polskich kancelariach prawnych i podatkowych. Jego praktyka obejmuje w szczególności restrukturyzację grup kapitałowych, sporządzanie dokumentacji w zakresie cen transferowych oraz bieżące doradztwo w podatkach dochodowych oraz podatku VAT. Absolwent międzynarodowych studiów Master Studies in Finance na kierunku Corporate Finance na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Prelegent na wielu konferencjach i seminariach podatkowych. Wykładowca na studiach podyplomowych i kursach przygotowujących do egzaminu na doradcę podatkowego. Stale publikuje komentarze i artykuły zarówno w prasie eksperckiej jak i popularnej.

Zapisz się na szkolenie