Szkolenie

Ceny transferowe w podatkach CIT i PIT

 • Powiązania podatkowe
 • Sposób obliczania progu istotności przy dokumentacji cen transferowych
 • Terminy na sporządzenie określonych elementów dokumentacji
 • Elementy, które musi zawierać dokumentacja cen transferowych
49 zł netto149 zł
7 Zagadnienia

Szkolenie omawia materię związaną z cenami transferowym z uwzględnieniem zmian w przepisach, które weszły na początku 2017 r. i 2018 r. Jest ono dedykowane w szczególności osobom zajmującym się sporządzaniem dokumentacji cen transferowych, do pracowników działów podatkowych, prawnych oraz rachunkowych.

Czego się nauczysz?

 • przepisy dotyczące cen transferowych
 • „przerzucanie dochodu”
 • możliwość weryfikowania przez organ podatkowy zasadności, ceny oraz faktu wykonania świadczenia
 • powiązania kapitałowe i osobowe
 • powiązania o charakterze majątkowym, rodzinnym i związane ze stosunkiem pracy
 • wartość przychodów oraz kosztów bilansowych obligująca do sporządzenia dokumentacji podatkowej
 • sposób liczenia wartości istotnej kwotowo transakcji
 • umowa spółki osobowej a ceny transferowe
 • nabywanie świadczeń od spółek z „rajów podatkowych” a ceny transferowe
 • elementy, które powinna zawierać dokumentacja cen transferowych
 • odpowiedzialność podatkowa i karno-skarbowa związana z brakiem dokumentacji
 • metody określania rynkowości ceny

Twoje korzyści

CERTYFIKAT

Po skończonym szkoleniu otrzymasz potwierdzenie zdobytej wiedzy.

INTERAKTYWNY QUIZ

Każdą część szkolenia kończą pytania podsumowujące dany rozdział.

AKTUALNA WIEDZA

W naszych kursach znajdziesz tylko najnowsze informacje i przepisy.

DOSTĘPNOŚĆ 24/7

Z naszą platformą możesz uczyć się gdziekolwiek i kiedykolwiek chcesz!

Autor kursu

Samir Kayyali

DORADCA PODATKOWY, EKONOMISTA, EKSPERT W DZIEDZINIE FINANSÓW PRZEDSIĘBIORSTW

Obecnie prowadzi kancelarię doradztwa podatkowego oraz bezpośrednio nadzoruje departament obsługi rachunkowej i sprawozdawczości finansowej dedykowany obsłudze m. in. zagranicznych przedsiębiorców, w tym oddziałów. Doświadczenie zawodowe zdobywał zarówno w międzynarodowych podmiotach świadczących usługi doradcze jak i polskich kancelariach prawnych i podatkowych. Jego praktyka obejmuje w szczególności restrukturyzację grup kapitałowych, sporządzanie dokumentacji w zakresie cen transferowych oraz bieżące doradztwo w podatkach dochodowych oraz podatku VAT. Absolwent międzynarodowych studiów Master Studies in Finance na kierunku Corporate Finance na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Prelegent na wielu konferencjach i seminariach podatkowych. Wykładowca na studiach podyplomowych i kursach przygotowujących do egzaminu na doradcę podatkowego. Stale publikuje komentarze i artykuły zarówno w prasie eksperckiej jak i popularnej.

Zapisz się na szkolenie