Szkolenie

Przychody i koszty w CIT i PIT

 • Przychody podatkowe
 • Koszty podatkowe
 • Koszty niestanowiące kosztów podatkowych
49 zł netto149 zł
7 Zagadnienia

Szkolenie jest adresowane do osób pracujących w działach księgowości, działach prawnych oraz w działach podatkowych. W szczególności adresowane jest do osób, które zajmują się rozliczaniem podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku dochodowego od osób fizycznych. W szkoleniu omawiamy kwestie związane z przychodami podatkowymi oraz kosztami podatkowymi i kosztami niestanowiącymi kosztów podatkowych na gruncie ustaw o podatkach dochodowych.

Czego się nauczysz?

 • charakterystyka przychodu podatkowego
 • przykłady przychodów podatkowych
 • zdarzenia nieskutkujące powstaniem przychodu podatkowego
 • moment powstania przychodu
 • omówienia przychodu należnego
 • przychody związane z usługami ciągłymi, dostawami mediów
 • przychody rozpoznawane na zasadzie kasowej
 • różne rodzaje przychodów
 • istotność odpowiedniej klasyfikacji zdarzeń w stosunku do określonego źródła przychodów
 • zwolnienia podatkowe
 • koszty podatkowe a źródła przychodów
 • koszty dotyczące działalności kapitałowej i pozostałych osób prawnych
 • koszty pośrednie i bezpośrednie – omówienie momentu rozliczania
 • koszty związane z działalnością gospodarczą

Twoje korzyści

CERTYFIKAT

Po skończonym szkoleniu otrzymasz potwierdzenie zdobytej wiedzy.

INTERAKTYWNY QUIZ

Każdą część szkolenia kończą pytania podsumowujące dany rozdział.

AKTUALNA WIEDZA

W naszych kursach znajdziesz tylko najnowsze informacje i przepisy.

DOSTĘPNOŚĆ 24/7

Z naszą platformą możesz uczyć się gdziekolwiek i kiedykolwiek chcesz!

Autor kursu

Samir Kayyali

DORADCA PODATKOWY, EKONOMISTA, EKSPERT W DZIEDZINIE FINANSÓW PRZEDSIĘBIORSTW

Obecnie prowadzi kancelarię doradztwa podatkowego oraz bezpośrednio nadzoruje departament obsługi rachunkowej i sprawozdawczości finansowej dedykowany obsłudze m. in. zagranicznych przedsiębiorców, w tym oddziałów. Doświadczenie zawodowe zdobywał zarówno w międzynarodowych podmiotach świadczących usługi doradcze jak i polskich kancelariach prawnych i podatkowych. Jego praktyka obejmuje w szczególności restrukturyzację grup kapitałowych, sporządzanie dokumentacji w zakresie cen transferowych oraz bieżące doradztwo w podatkach dochodowych oraz podatku VAT. Absolwent międzynarodowych studiów Master Studies in Finance na kierunku Corporate Finance na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Prelegent na wielu konferencjach i seminariach podatkowych. Wykładowca na studiach podyplomowych i kursach przygotowujących do egzaminu na doradcę podatkowego. Stale publikuje komentarze i artykuły zarówno w prasie eksperckiej jak i popularnej.

Zapisz się na szkolenie