Szkolenie

Rozliczenie roczne osób fizycznych

 • Żródła przychodów w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych
 • Opodatkowanie dochodów z umowy o pracę, umów zlecenia, działalności gospodarczej, praw majątkowych
 • Funkcje płatnika na przykładzie zakładu pracy
49 zł netto149 zł
7 Zagadnienia

Szkolenie jest przeznaczone dla osób prowadzących działalność gospodarczą, pracujących w ramach umowy o pracę oraz wykonujących zadania w ramach umowy zlecenie czy o dzieło. Będzie także przydatne osobom osiągającym zyski kapitałowe, rozliczającym podatki związane ze zbyciem majątku. Osoby pracujące w działach kadrowych i płacowych dowiedzą się, jakie funkcje pełni zakład pracy jako płatnik podatku dochodowego od wynagrodzeń.

Czego się nauczysz?

 • różnicowanie źródeł przychodowych oraz ich konsekwencje podatkowe
 • typy deklaracji podatkowych w zależności od źródła przychodów
 • charakter umowy a wpływ na odpowiednie przypisanie do określonego źródła przychodów
 • opodatkowanie dochodów osiąganych w ramach umowy o pracę
 • funkcja płatnika
 • możliwość wspólnego rozliczania się z małżonkiem a umowa o pracę
 • opodatkowanie dochodów i przychodów z działalności gospodarczej
 • przesłanki wykluczające opodatkowanie podatkiem liniowym oraz zryczałtowanym
 • wady i korzyści poszczególnych form opodatkowania
 • najem jako odrębne źródło przychodów
 • opodatkowanie najmu w ramach działalności gospodarczej
 • opodatkowanie najmu prywatnego skalą podatkową oraz podatkiem zryczałtowanym
 • współwłasność małżeńska a opodatkowanie najmu
 • umowa zlecenie a opodatkowanie
 • umowa o dzieło ze zbyciem praw autorskich majątkowych a wysokość kosztów podatkowych
 • dochody kapitałowe, do których składa się deklarację PIT-38
 • termin na złożenie deklaracji
 • zbycie nieruchomości poza działalnością gospodarczą a obowiązek podatkowy
 • okres karencji w przypadku braku obowiązku podatkowego
 • zbycie rzeczy ruchomych poza działalnością gospodarczą
 • prywatny a gospodarczy charakter sprzedaży

Twoje korzyści

CERTYFIKAT

Po skończonym szkoleniu otrzymasz potwierdzenie zdobytej wiedzy.

INTERAKTYWNY QUIZ

Każdą część szkolenia kończą pytania podsumowujące dany rozdział.

AKTUALNA WIEDZA

W naszych kursach znajdziesz tylko najnowsze informacje i przepisy.

DOSTĘPNOŚĆ 24/7

Z naszą platformą możesz uczyć się gdziekolwiek i kiedykolwiek chcesz!

Autor kursu

Samir Kayyali

DORADCA PODATKOWY, EKONOMISTA, EKSPERT W DZIEDZINIE FINANSÓW PRZEDSIĘBIORSTW

Obecnie prowadzi kancelarię doradztwa podatkowego oraz bezpośrednio nadzoruje departament obsługi rachunkowej i sprawozdawczości finansowej dedykowany obsłudze m. in. zagranicznych przedsiębiorców, w tym oddziałów. Doświadczenie zawodowe zdobywał zarówno w międzynarodowych podmiotach świadczących usługi doradcze jak i polskich kancelariach prawnych i podatkowych. Jego praktyka obejmuje w szczególności restrukturyzację grup kapitałowych, sporządzanie dokumentacji w zakresie cen transferowych oraz bieżące doradztwo w podatkach dochodowych oraz podatku VAT. Absolwent międzynarodowych studiów Master Studies in Finance na kierunku Corporate Finance na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Prelegent na wielu konferencjach i seminariach podatkowych. Wykładowca na studiach podyplomowych i kursach przygotowujących do egzaminu na doradcę podatkowego. Stale publikuje komentarze i artykuły zarówno w prasie eksperckiej jak i popularnej.

Zapisz się na szkolenie