Szkolenie

Transakcje międzynarodowe w podatku VAT

 • Czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT
 • Wewnątrzwspólnotowe transakcje towarowe i usługowe
 • Opodatkowanie transakcji odbywających się z podmiotami z krajów trzecich, tj. niebędących członkami Unii Europejskiej
49 zł netto149 zł
7 Zagadnienia

Szkolenie jest adresowane dla osób pracujących w działach księgowości, działach prawnych oraz w działach podatkowych. W szczególności powinny w nim wziąć osoby, które mają styczność z rozliczaniem transakcji międzynarodowych. Z uwagi na fakt, iż opodatkowanie międzynarodowe wymaga pewnej podstawowej wiedzy, uczestnicy szkolenia powinni posiadać co najmniej minimalne doświadczenie w tym zakresie.

Czego się nauczysz?

 • wskazywanie czynności podlegających opodatkowaniu
 • charakterystyka odpłatnej dostawy towarów i odpłatnego świadczenia usług na terytorium kraju
 • istota znaczenia czynności krajowych w celu zrozumienia czynności międzynarodowych
 • wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów
 • wskazanie warunków zastosowania stawki 0%
 • moment powstania obowiązku podatkowego
 • tzw. nietransakcyjne przemieszczenia towarów
 • zagadnienie wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów
 • przemieszczenie towarów własnych jako wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów
 • moment powstania obowiązku podatkowego
 • magazyn konsygnacyjny
 • eksport bezpośredni i pośredni
 • warunki zastosowania preferencyjnej stawki 0% i konsekwencje braku dokumentacji wywozowej
 • import towarów na terytorium kraju jako jedna z czynności podlegających opodatkowaniu
 • obowiązek podatkowy oraz procedura uproszczona
 • świadczenie usług poza terytorium kraju
 • zasady ogólne i szczególne określania miejsca świadczenia usług
 • obowiązek podatkowy
 • przeliczanie faktur walutowych na walutę krajową dla celów podatku VAT
 • import usług.
 • dostawy łańcuchowe oraz miejsce ich opodatkowania
 • zagadnienie organizatora transportu
 • transakcje rozliczane w procedurze uproszczonej i warunki skorzystania z tej procedury

Twoje korzyści

CERTYFIKAT

Po skończonym szkoleniu otrzymasz potwierdzenie zdobytej wiedzy.

INTERAKTYWNY QUIZ

Każdą część szkolenia kończą pytania podsumowujące dany rozdział.

AKTUALNA WIEDZA

W naszych kursach znajdziesz tylko najnowsze informacje i przepisy.

DOSTĘPNOŚĆ 24/7

Z naszą platformą możesz uczyć się gdziekolwiek i kiedykolwiek chcesz!

Autor kursu

Samir Kayyali

DORADCA PODATKOWY, EKONOMISTA, EKSPERT W DZIEDZINIE FINANSÓW PRZEDSIĘBIORSTW

Obecnie prowadzi kancelarię doradztwa podatkowego oraz bezpośrednio nadzoruje departament obsługi rachunkowej i sprawozdawczości finansowej dedykowany obsłudze m. in. zagranicznych przedsiębiorców, w tym oddziałów. Doświadczenie zawodowe zdobywał zarówno w międzynarodowych podmiotach świadczących usługi doradcze jak i polskich kancelariach prawnych i podatkowych. Jego praktyka obejmuje w szczególności restrukturyzację grup kapitałowych, sporządzanie dokumentacji w zakresie cen transferowych oraz bieżące doradztwo w podatkach dochodowych oraz podatku VAT. Absolwent międzynarodowych studiów Master Studies in Finance na kierunku Corporate Finance na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Prelegent na wielu konferencjach i seminariach podatkowych. Wykładowca na studiach podyplomowych i kursach przygotowujących do egzaminu na doradcę podatkowego. Stale publikuje komentarze i artykuły zarówno w prasie eksperckiej jak i popularnej.

Zapisz się na szkolenie