Szkolenie

Zmiany w CIT w 2018 r.

 • Opodatkowanie zysków kapitałowych od 2018 r.
 • Usługi niematerialne nabywane od podmiotów powiązanych w kosztach podatkowych
 • Odsetki od pożyczek, obligacji a koszty uzyskania przychodów
 • Nowe regulacje związane z podatkową grupą kapitałową
149 zł netto
7 Zagadnienia
Bnnaer1

Szkolenie omawia kluczowe zmiany, które pojawiły się w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z początkiem roku 2018 r. Jest ono adresowane do osób zajmujących się rozliczaniem podatku dochodowego od osób prawnych – pracowników działów księgowości, prawnych i podatkowych. Uczestnik szkolenia pozna aktualny stan prawny oraz zauważy istotę wprowadzanych przez ustawodawcę zmian w CIT.

Czego się nauczysz?

 • różnicowanie źródeł przychodowych na gospodarcze oraz kapitałowe
 • sposób alokacji kosztów dotyczący omówionych źródeł
 • podstawowe kategorie poszczególnych źródeł przychodowych
 • katalog usług niematerialnych a ograniczenia kosztowe
 • sposób obliczenia limitu kosztowego przy usługach niematerialnych
 • usługi niematerialne wyłączone z ograniczeń
 • koszty finansowania dłużnego a koszty podatkowe
 • sposób obliczania limitu kosztowego
 • nieruchomości komercyjne
 • wysokość oraz sposób wpłaty podatku
 • warunki utworzenia podatkowej grupy kapitałowej
 • konsekwencje ustania podatkowej grupy kapitałowej
 • korzystanie z ulgi badawczo-rozwojowej

Twoje korzyści

CERTYFIKAT

Po skończonym szkoleniu otrzymasz potwierdzenie zdobytej wiedzy.

INTERAKTYWNY QUIZ

Każdą część szkolenia kończą pytania podsumowujące dany rozdział.

AKTUALNA WIEDZA

W naszych kursach znajdziesz tylko najnowsze informacje i przepisy.

DOSTĘPNOŚĆ 24/7

Z naszą platformą możesz uczyć się gdziekolwiek i kiedykolwiek chcesz!

Autor kursu

Samir Kayyali

DORADCA PODATKOWY, EKONOMISTA, EKSPERT W DZIEDZINIE FINANSÓW PRZEDSIĘBIORSTW

Obecnie prowadzi kancelarię doradztwa podatkowego oraz bezpośrednio nadzoruje departament obsługi rachunkowej i sprawozdawczości finansowej dedykowany obsłudze m. in. zagranicznych przedsiębiorców, w tym oddziałów. Doświadczenie zawodowe zdobywał zarówno w międzynarodowych podmiotach świadczących usługi doradcze jak i polskich kancelariach prawnych i podatkowych. Jego praktyka obejmuje w szczególności restrukturyzację grup kapitałowych, sporządzanie dokumentacji w zakresie cen transferowych oraz bieżące doradztwo w podatkach dochodowych oraz podatku VAT. Absolwent międzynarodowych studiów Master Studies in Finance na kierunku Corporate Finance na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Prelegent na wielu konferencjach i seminariach podatkowych. Wykładowca na studiach podyplomowych i kursach przygotowujących do egzaminu na doradcę podatkowego. Stale publikuje komentarze i artykuły zarówno w prasie eksperckiej jak i popularnej.

Zapisz się na szkolenie